āb portoghāl

English

orange juice

Persian

āb portoghāl

« Persian/English Dictionary