(tō) nemeesheenee

English

You don’t sit

Persian

(tō) nemeesheenee

« Persian/English Dictionary