(tō) shenā meekonee

English

You swim

Persian

(tō) shenā meekonee

« Persian/English Dictionary