yek barādar

English

one brother

Persian

yek barādar

« Persian/English Dictionary